METSEL EN VOEGWERK

Metsel- en Voegwerkherstel

Bij een verantwoorde gevelrenovatie wordt niet alleen de gevel gereinigd, maar wordt ook de in de loop der jaren ontstane schade aan de gevel hersteld. Daarom is het noodzakelijk de gevelrenovatie altijd door deskundigen te laten beoordelen zodat de gevel niet alleen fraai wordt, maar ook bouwkundig weer in perfecte staat gebracht wordt.

Schade aan voegwerk.

Voegwerk wordt in de loop der jaren aangetast door weers- en milieu-invloeden. Door zure bestanddelen in regenwater kan het bindmiddel uit de voegmortel spoelen, zodat de voeg zacht en poreus wordt.

Bovendien is in het verleden niet altijd voldoende aandacht aan de kwaliteit van het voegwerk besteed: voegwerk werd als sluitpost op de begroting beschouwd. Slecht voegwerk kan vochtintreding in de gevel veroorzaken met als gevolg dat er vochtdoorslag en vorstschade kan ontstaan.

Het kan dus nodig zijn voegwerk te vervangen. Dit gebeurt door het uithakken of uitslijpen van het bestaande voegwerk. Dit moet deskundig gebeuren:

* De voeg dient voldoende diep uitgehakt te worden, in ieder geval tot op de gezonde metselspecie
* De voeg dient ’vierkant’ uitgehakt te worden, zodat er geen oude specieresten op de voegvlakken achterblijven
* Het uithakken dient zeer zorgvuldig te gebeuren zodat geen beschadigingen aan het metselwerk ontstaan
* Na het uithakken moet de gevel grondig gereinigd worden, zodat een gezond hechtvlak ontstaat voor de nieuwe voeg

Voegwerk verwijderen.

Het uithakken van voegen vereist deskundigheid. De keuze van de toe te passen gereedschappen en de toe te passen methode is bepalend voor het resultaat.

Om de eerder geschetste problemen met voegwerk te voorkomen is het van belang bij het opnieuw voegen voor het juiste type voeg en de juiste mortelsamenstelling te kiezen. Ook een uitgebreide nazorg voor vers voegwerk is van belang om een sterke voeg met een lange levensduur te garanderen.

Schade aan metselwerk.

In de loop van de jaren ontstaat ook vaak schade aan het metselwerk van een gevel. Deze schadepatronen kunnen onder andere ontstaan door vochtintreding en vorstschade, zettingsverschijnselen, mechanische oorzaken, roestende ankers en lateien in de gevel.

Opnieuw is een deskundig oog nodig om de oorzaak van de schade vast te stellen en de juiste reparatiemethode te kiezen. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om een zettingsscheur te herstellen zonder de oorzaak van de zettingen weg te nemen. De scheur zal dan binnen niet al te lange tijd weer terugkomen.

Reparatie methoden


Voor het herstellen van schade aan metselwerk is een aantal reparatiemethoden beschikbaar.

Metselwerk herstellen door modelleren.

Wanneer de schade aan metselwerk niet structureel is, kan ook voor het opnieuw modelleren van beschadigde stenen worden gekozen. Hierbij worden kapotte stenen met een in kleur en structuur aangepaste reparatiemortel gerepareerd. Wanneer dit deskundig gebeurt door ervaren vaklieden ontstaat een vrijwel onzichtbare reparatie met een lange levensduur.

Tekst
Tekst