ALGEMENE INFO

Algemene informatie
De gevel van uw huis bepaalt het aanzicht en de waarde van uw bezit. Schade of gebreken aan de gevels kunnen ernstige bouwkundige problemen veroorzaken. Een verantwoorde gevelrenovatie is dan nodig, zodat de gevel weer een leven lang mee kan.

Uithakken en opnieuw voegen
In de loop der jaren kan de kwaliteit van het voegwerk in een gevel minder worden door weers- en milieu-invloeden. Ook een gebrekkige uitvoering tijdens de bouw kan een oorzaak zijn voor slecht voegwerk. Het voegwerk dient dan vaak compleet vervangen te worden. Hierbij is van belang dat het voegwerk grondig verwijderd wordt tot op een gezonde ondergrond, zonder de gevelstenen te beschadigen.

Om dit verantwoord te kunnen doen, zijn vakkennis en het juiste gereedschap noodzakelijk. Voegbedrijf HJG heeft uiteraard deze vakkennis en apparatuur in huis. Om problemen in de toekomst te voorkomen, dient het nieuw aangebrachte voegwerk van uitstekende kwaliteit te zijn. Hiervoor is in 1998 de CUR aanbeveling 61 verschenen waarin de vereiste voeghardheidsklassen worden omschreven.

Voegbedrijf HJG werkt volgens deze aanbeveling en garandeert dat de vereiste voeghardheidsklasse geleverd wordt. Bovendien kunt u voor elk voegtype bij Voegbedrijf HJG terecht:

  • Platvol nagestreken,
  • verdiept,
  • snijwerk,
  • knipwerk etc.

Metselwerk

Schade aan het metselwerk kan hersteld worden. Dit kan gebeuren door het inmetselen van nieuwe stenen of door het opnieuw moduleren van de stenen met speciale restauratiemortels. Ook lateien en stalen constructiedelen in de gevel worden hersteld of vervangen.

Conserveren

Na het reinigen en herstellen van een gevel is het vaak aan te raden de gevel te beschermen door middel van hydrofoberen. Hierdoor wordt de gevel waterafstotend gemaakt, zodat deze droger blijft, minder vervuilt en het voegwerk en metselwerk beschermd wordt. Voegbedrijf HJG heeft een aantal producten in haar pakket, waarmee uw gevel afdoende beschermd kan worden. Op deze applicaties